piątek, 8 stycznia 2016

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE WĘGLINIEC

Źródło www.wegliniec.pl                                         
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. Karola Wojtyły 16a Węgliniec
d z i a ł a:
Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 10.00 do 14.00
W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)
Punkt nie będzie czynny
.

Ustawa Sejmu RP z dnia 5 sierpnia 2015 roku wprowadza z dniem 1 stycznia 2016 roku możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla określonych osób fizycznych, a
także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej.
Na załatwienie jakiego zakresu spraw w ramach darmowej pomocy prawnej może liczyć mieszkaniec Gminy w ramach tej nowej ustawy?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniach sądowych.
Nieodpłatna pomoc prawna NIE BĘDZIE OBEJMOWAĆ spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Darmowa pomoc prawna nie będzie przysługiwać wszystkim mieszkańcom Gminy. Darmowa pomoc prawna przysługuje mieszkańcowi Gminy:
1) któremu w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej lub
2) który posiada ważną Kartę Dużej Rodziny lub
3) który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach lub
4) który posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego lub
5) który nie ukończyła 26 lat, lub
6) który ukończyła 65 lat, lub
7) który w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Dokumentem, który potwierdzał będzie uprawnienia osoby fizycznej do darmowej pomocy prawnej będzie (odpowiednio do przypadków określonych wyżej):
1) oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
2) ważną Karta Dużej Rodziny,
3) zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach,
4) ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,
5) dowód osobisty,
6) dowód osobisty
7) oświadczenie o wystąpieniu jednej z okoliczności, o której mowa w tym punkcie,
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Zatrudniającym prawników do udzielania pomocy prawnej będzie powiat, który to również będzie organizatorem funkcjonowania i wyposażenia biur prawnych. W realizacji tych zadań powiat może współdziałać z gminą i w tym celu może zawierać stosowne porozumienia.
W powiecie zgorzeleckim, stosownie do liczby mieszkańców mogą funkcjonować 4 biura pomocy prawnej. Ich lokalizację Starosta ustalił biorąc pod uwagę m.in. położenie topograficzne miejscowości i deklaracje gmin w zakresie udostępnienia pomieszczenia dla potrzeb biura pomocy prawnej. Biura pomocy prawnej zlokalizowane będą w Zgorzelcu, w Bogatyni, w Sulikowie i w Węglińcu.
Uwzględniając potrzeby mieszkańców Gminy Węgliniec w zakresie uzyskania pomocy prawnej oraz trudności komunikacyjne z dojazdem do Zgorzelca zdeklarowałem Staroście udostępnienie nieodpłatnie pomieszczenia biurowego w obiekcie komunalnym w Węglińcu na lokalizację biura pomocy prawnej. Spisane ze Starostą porozumienie potwierdza deklarację Gminy, a na Starostę nakłada obowiązek wyposażenia technicznego (umeblowanie) biura.

Dodatkowo pragnę poinformować, że przepisy ustawy pozwalają na korzystanie z pomocy prawnej w biurze położonym poza gminą, w której zamieszkuje osoba fizyczna uprawniona do jej uzyskania.

Tak więc od dnia 1 stycznia 2016 roku w Węglińcu funkcjonować będzie biuro pomocy prawnej,
Na czas remontu budynku Urzędu Gminy i Miasta biuro pomocy prawnej działać będzie przy ul. Karola Wojtyły 16A.


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Karola Wojtyły 16a Węgliniec

d z i a ł a:

Poniedziałek

od godz. 12.00 do 16.00Wtorek, środa, czwartek, piątek

od godz. 10.00 do 14.00W razie dni ustawowo wolnych od pracy
(w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.
Stanisław Mikołajczyk
Burmistrz Gminy i Miasta

7 komentarzy:

 1. Znaczy się że jak ktoś pracuje i zarabia najniższą krajowa to darmowa pomoc prawna nie jest mu już potrzebna, nie ma do niej prawa ?

  OdpowiedzUsuń
 2. a czy ta pomoc dotyczy spraw odzyskiwania przedwojennych majątków .

  OdpowiedzUsuń
 3. Świetna sprawa, kochani korzystajcie póki jest dostępna!

  OdpowiedzUsuń
 4. Tam pracuje pani ktora sie podpisuje jako adwokad a pieczatke moze palcem zrobic tak mi zaproponowala kogo pan burmistrz zatrudnia😂 jeszcze 100 zaplacilam

  OdpowiedzUsuń
 5. Kiedyś myślałem, że wiodę na tyle spokojne życie, że nie przyjdzie mi korzystać z usług prawnych. A potem przyszła decyzja o rozwodzie. I czar prysł. Akurat korzystałem z Kancelarii Barabasz (http://www.kancelariabarabasz.pl/) i wiem, że gdyby nie oni, mogłoby nie pójść tak sprawnie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Dzień dobry!
  Niedawno znalazłam dobrą kancelarię i udałam się na poradę odpłatnie - więcej. Kiedyś we Wrocławiu korzystałam z darmowej porady prawnej, ale nie byłam w pełni usatysfakcjonowana.
  Mimo wszystko, zapewne po prostu źle trafiłam tym razem. Za priorytet uznaję jednak to jaki będzie finał porady i to, czego się podczas niej dowiem.

  OdpowiedzUsuń
 7. Fajnie by było jakby więcej kancelarii prowadziło takie darmowe porady i pomoc

  OdpowiedzUsuń