poniedziałek, 7 stycznia 2019

DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW 85% DOFINANSOWANIA NA ZMIANĘ PIECA!

Dodatkowe informacje można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się w Domu Kultury w Starym Węglińcu – 08.01.2019 r. o godz. 17:00.
Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.


    W ramach tegorocznego konkursu organizowanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Gmina Węgliniec w partnerstwie z grupą innych gmin zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła.
   Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 % kosztów kwalifikowanych, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł.
   Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie ankiety odnośnie zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani.
   Ankiety można pobrać u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec (pokój nr 2). Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do dnia 15.01.2019 r. do pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec bądź przesłać mailem na adres www.wegliniec.pl
UWAGA
W ramach projektów nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:
  1. a) dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
  2. b) dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym na ekogroszek, niezależnie od ich klasy
Dodatkowe informacje można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się w Domu Kultury w Starym Węglińcu – 08.01.2019 r. o godz. 1700.
 Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
 (-) Mariusz Wieczorek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz