czwartek, 25 października 2018

Czy warto oddać głos na Mikołajczyka? Warto!

W drugiej turze wyborów burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec zadaniem wyborców jest oddanie głosu na jednego z dwóch kandydatów. Zadanie jest proste, ale wybór kandydata, któremu oddany zostanie głos jest już bardziej skomplikowane. Pragnę ten wybór ułatwić i zachęcić do oddania głosu na moją osobę. 
Zaprezentowany program wyborczy został oceniony i nie do końca przekonał większość

wyborców, gdyż wybory w dniu 21 października br. nie wyłoniły jednego kandydata. W powyborczych dyskusjach i komentarzach pod moim adresem skierowano uwagi, czy też zarzuty, które miały wpływ na to, że nie oddano wystarczającej liczby głosów na moją kandydaturę. Zarzutów jest kilka, odniosę się do niektórych.
Jednym z zarzutów formułowanych przez kontrkandydatów był brak korzystania ze środków zewnętrznych w realizacji zadań gospodarczych gminy. Nie wiem jaka kwota środków finansowych lub ilość projektów obalała by ten zarzut, ale wymienię projekty o największej wartości:
- najnowszy „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” ponad 1,5 mln zł,
-„Poprawa warunków nauczania w gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” o wartości niespełna 1,2 mln zł,
-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce” w zakresie modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu, budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda, budowa sieci przesyłowej wodociągowej wraz z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda i Zielonką, o łącznej wartości zadania - 3 718 511,88 zł,
- modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Ruszowie – wartość zadania 2,2 mln zł,
- budowa ścieżki rowerowej „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda” środki „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” – wartość zadania 522 tys. zł,
- budowa „Otwartej Strefy Aktywności” w Węglińcu – zadanie o wartości 280 tys. zł,

Projektami o mniejszej wartości z dofinansowaniem zewnętrznym są:
- rządowy program „Aktywna tablica” dla szkół o wartości 52 tys. zł.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek dla bibliotek szkolnych, wartość projektu 45 tys. zł,
- dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP ze środków programu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” wartość zadania 43 tys. zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego marki MAN w kwocie 40 tys. zł ze środków Województwa Dolnośląskiego, 90 tys. zł z WFOŚ i 100 tys. zł ze Starostwa Powiatowego,
- sprzęt ratowniczy dla strażaków z programu Ministerstwa Sprawiedliwości o wartości 31 tys. zł,
- Odnowa Wsi Dolnośląskiej , w kolejnych latach 2015-2017 dofinansowanie dotyczyło montażu siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy, remonty pomieszczeń w Domach Kultury, urządzenie terenów zielonych przy świetlicach wiejskich,
- rokroczne uzyskiwanie dofinansowania nauki pływania uczniów w ramach programu „Umiem pływać”,
- coroczne dofinansowanie udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Ruszowie w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia",
- dofinansowanie zawodów pożarniczych ze środków Euroregionu „Nysa”,
- dofinansowanie z WFOŚ programu „Wymiany pieców” i Programu Usuwania Azbestu”,

Czy to dużo, czy może za mało? Przez pryzmat nieotrzymanego dofinansowania, z powodów innych aniżeli brak złożonych wniosków, na drogi tzw. ”schetynówki”, czy modernizację sali sportowej w Ruszowie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (od miesiąca czerwca br. brak rozpatrzenia wniosku) nie można formułować wniosku, że obecny burmistrz nie korzysta z dofinansowania zewnętrznego.

Kolejny zarzut – z powodu opieszałości urzędniczej nie zdążono złożyć wniosku w WFOŚ o dofinansowanie wymiany pieców! Rozpoczęta w II półroczu 2017 realizacja tegoż programu, zakończona w I kwartale 2018 r. zachęciła do kontynuacji tych działań w ramach II edycji. Na sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r, podczas podziału nadwyżki budżetowej na II edycję programu przeznaczono kolejną kwotę 200 tys. zł. W terminie do dnia 11 maja zebrano po uprzednim ogłoszeniu deklaracje o zamiarze wymiany starego źródła ciepła na nowe. Po zbilansowaniu wniosków, sporządzono wniosek o dofinansowanie i wysłano ten w końcówce maja do WFOŚ, który wpłynął do adresata z datą po 1 czerwca 2018 r. W międzyczasie, bez żadnej wcześniejszej sygnalizacji i uprzedzenia, Zarząd WFOŚ w dniu 1 czerwca opublikował informację o zakończeniu z dniem 1 czerwca programu „Wymiany pieców”. Czy aby na pewno urzędnik- burmistrz zawalił termin?

Kontrkandydaci w walce o funkcję burmistrza wytykają mojej osobie co źle zrobiłem, czy też czego nie zrobiłem. To są zarzuty i podstawy negatywnej oceny mojej osoby jako burmistrza w kolejnej, ale tylko w drugiej kadencji. Nie odnoszą się do moich pozytywnych działań z wiadomych powodów. Pragnę osobiście o dwóch takich działaniach przypomnieć. Po okresie 25 lat funkcjonowania samorządu Gminy Węgliniec, wybudowane w pierwszych latach istnienia ujęcia wody (Ruszów, Czerwona Woda), czy też istniejące od dziesięcioleci (Węgliniec, Zielonka) na początku minionej kadencji kolejno traciły ważność pozwolenia na ich użytkowanie. Brak spełniania norm jakości wody wymuszał modernizację tych ujęć (Ruszów, Węgliniec) i połączenie pozostałych miejscowości z ujęciem w Węglińcu (Czerwona Woda, Zielonka). Doprowadziłem do wykonania dokumentacji i podpisania umowy na wykonawstwo budowy sieci wodociągowej w sołectwie Kościelna Wieś, które od czasów wojny nie było zwodociągowane. Drugim działaniem jest realizacja programu wyborczego z poprzedniej kadencji w zakresie aktywizacji osób starszych. Swoim działaniem doprowadziłem do utworzenia Gminnej Rady Seniorów, a następnie do powołania stowarzyszenia „Seniorzy Gminy Węgliniec”. W ferworze kampanii wyborczej zapomniano już o tym, a wręcz przypisano zasługi w tym zakresie innym, aniżeli mojej osobie.

A co, moim kontrkandydatom, ja mam zarzucić czy wytknąć? Przecież jeszcze nic nie zrobili! Mogę jedynie Szanownych Wyborców ostrzec. Przed czym? W okresie minionej kadencji, za mojego burmistrzowania nie zatrudniłem kogokolwiek ze swojej rodziny, nie zatrudniałem „po znajomości” z Jagodzina. Nowe zatrudnienia następowały z przyczyn związanych z tzw. fluktuacją kadr czy też odejściami na emeryturę. Nie zatrudniłem nikogo w ramach tzw. nieformalnych „zobowiązań powyborczych”. Czy tak będzie po wyborze nowego burmistrza?

W kampanii wyborczej kandydatów na burmistrza pojawiły się programy wyborcze, w niektórych elementach inne niż program ISO 2018. Logicznym jest, że ubiegając się w II turze wyborów o funkcję burmistrza zabiegać muszę również o poparcie Wyborców, którzy głosowali za kandydatem, który nie uczestniczy w II turze głosowania. Chcąc uzyskać to poparcie deklaruję rozważenie możliwości realizacji, uzgodnionych we wspólnej dyskusji części programu kontrkandydata. Czy moja deklaracja zostanie przyjęta? Myślę, że tak. Moje doświadczenie w realizacji zadań gospodarczych gminy, a przede wszystkim z perspektywy czasu i sposobu sprawowania funkcji, ocena mojej osoby daje większe gwarancje realizacji oczekiwań mieszkańców Gminy.

A na koniec udzielę odpowiedzi na jeszcze jeden zarzut, jaki w stosunku do mojej osoby był kierowany. Jaki? Nie jest prawdą, że się boję komentarzy i nie korzystam z Internetu, że jestem „staroświecki”. Szanowni Państwo, oprócz młodych, sprawnych, obsługujących najnowsze zdobycze elektroniki, żyją i mieszkają osoby nie korzystające z portali Internetowych i komunikatorów. Z tego to względu w kampanii przy pierwszej turze wyborów ograniczyłem promocję do tradycyjnych sposobów, tj. publikacji w wersji papierowej sprawozdania i programu, by dotrzeć do tej grupy wyborców, których z szacunku do Ich wieku nie mogę pominąć. Wiedząc, że (tak jak cztery lata temu) w pierwszej turze nie zostanie wybrany burmistrz, dopiero przed drugą turą zdecydowałem się podjąć aktywność w elektronicznych publikatorach.

Mam nadzieję, że na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z programem ISO 2018 będę na bieżąco miał możliwość udzielania odpowiedzi. Mam również nadzieję, że prezentowane informacje i odpowiedzi jak i prezentacja poglądów do dnia II tury wyborów pozwoli przekonać Szanownych Państwa do mojej kandydatury i do oddania głosu na moją osobę.
Stanisław Mikołajczyk

P.S.
Zamierzam również spotkać się z wyborcami, zapraszam na serię spotkań wg poniższego grafiku:

26.10.2018 r. (piątek) godz.1800 Stary Węgliniec, Dom Kultury,


27.10.2018 r. (sobota) godz.1700 Czerwona Woda, Dom Kultury,

29.10.2018 r. (poniedziałek) godz.1800 Ruszów, Dom Kultury,

30.10.2018 r. (wtorek) godz.1630 Zielonka, Świetlica Wiejska,

30.10.2018 r. (wtorek) godz.1800 Węgliniec, Węglinieckie Centrum Kultury,

1 komentarz:

  1. Szanowni Czytelnicy. Komentarze dotyczące kandydatów na burmistrza, zarówno Stanisława Mikołajczyka jak i Mariusza Wieczorka nie będą publikowane. Nie sztuką jest pisać osądy samemu będąc Anonimowym. Każdy z kandydatów zasługuje na nasz szacunek, ponieważ zdobył dużo głosów swoich wyborców umożliwiających wejście do II tury. Każdy z nich ma swój program wyborczy, z którym nie musimy się zgadzać. Swoje zdanie możemy wyrazić na fb podpisując się z imienia i nazwiska lub idąc na spotkanie z danym kandydatem. A najlepiej głosując 4 listopada w lokalu wyborczym.

    OdpowiedzUsuń