środa, 3 kwietnia 2019

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec

Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Ustanowionych jest osiem kompetencji kluczowych. Wszystkie uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do samorealizacji i udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Od 11 lutego 2019r. do 31 grudnia 2020r. Szkoła Podstawowa w Ruszowie przystąpiła do programu realizowanego przez Gminę Węgliniec ze środków unijnych. W ramach projektu prowadzonych jest 27 grup, a głównym celem pracy uczniów jest nauka poprzez zabawę i eksperymentowanie.
Podczas zajęć kształci się kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencje matematyczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej.

W szkole prowadzone są zajęcia z j. niemieckiego, j. angielskiego, matematyki, informatyki, doradztwa zawodowego, biologii, geografii, chemii, zajęcia szachowe oraz socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym położeniem nacisku na uczucia i emocje, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie, w lepszym zrozumieniu pojęcia tolerancji, sposobami radzenia sobie ze stresem, wystąpieniami publicznymi, kontaktami z rówieśnikami, podniesieniem samooceny, asertywnością a także uzależnieniami. Wzbudzają też w uczniach motywację do pracy nad sobą i kontrolę nad własnym życiem. Zajęcia prowadzone są technikami warsztatowymi, przy muzyce, przeplatane działaniami plastycznymi, które pomagają otworzyć się, wyciszyć, uspokoić, rozładować emocje. Dzieci, współdziałając w grupie uczą się poprzez zabawę. Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z zajęć projektowych z matematyki i chemii.
Anetta Kowalska 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz