• uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
  • uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • osoby pełnoletnie

Jeśli masz kresowe korzenie lub dziedzictwo