sobota, 30 września 2023

Święto Pieczonego Ziemniaka

Plan imprezy

  • Otwarcie imprezy integracyjnej.
  • Gry i zabawy dla dzieci z animatorem.
  • Wspólne muzykowanie przy akordeonie i skrzypcach. Aerobik z Justyną dla couch potatoes.
  • Zakończenie Rajdu "PRZYBYLI UŁANI". Pokaz sekcji historycznej Stowarzyszenia klub jeździecki BRAWURA przy Stajni u Jasinka.
  • Uroczyste pasowanie nowych mieszkańców Kościelnej Wsi

czwartek, 28 września 2023

Solidne wsparcie z WFOŚiGW dla ruszowskich strażaków

W siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze w dniu 20 września 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie promes na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów: bolesławieckiego, kamiennogórskiego, karkonoskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Drugi początek Ruszowa?

von Wallenstein
 Wojna trzydziestoletnia była jednym z najważniejszych konfliktów w historii Europy. Trwała od 1618 do 1648 roku i miała miejsce głównie na terytorium  Niemiec. Wojna ta była spowodowana rywalizacją pomiędzy Habsburgami i państwami katolickimi a protestantami o przywództwo w Cesarstwie Rzymskim. Mimo że wojnę zainicjowały przyczyny natury religijnej, na jej długotrwałość wpłynęło również dążenie mocarstw europejskich do osłabienia potęgi Habsburgów. Konflikt ten jako jedyny nie ominął bezpośrednio RuszowaWojna trzydziestoletnia spowodowała wielkie spustoszenia wszystkich terytoriów niemieckich a straty ludzkie, sięgające w niektórych krajach Rzeszy od 33% do 50% zaludnienia. Według ostrożnych szacunków, zginąć mogło nawet 8 milionów ludzi, z czego zdecydowaną większość stanowili cywile. Zawarty w 1648 pokój

środa, 27 września 2023

Olkusz słynie ze srebra i ołowiu a Ruszów z żelaza

Nie ulega już wątpliwości, że okolice Ruszowa przez około 400 lat stanowiły centrum produkcji żelaza. Możemy nawet mówić o Starodawny Ruszowskim Okręgu Przemysłowym. A gdyby tak wzorem Olkusza w Ruszowie stworzyć muzeum produkcji żelaza?

wtorek, 26 września 2023

Jak podzielimy fundusz sołecki 26 września o godz. 18:00?Zapraszamy na zebranie wiejskie do Domu Kultury w Ruszowie

Rodzina Wrzosowatych. Miejsce zamieszkania: Bory Dolnośląskie, okolice Ruszowa

Wrzosowate (Ericaceae) to rodzina roślin krzewinkowych, krzewiastych lub drzew z rzędu wrzosowców (Ericales). Rośliny wrzosowate są zróżnicowane pod względem wyglądu. Bywają niskim krzewinkami ( żurawina) o wysokości nie większej niż 15 cm albo wysokimi krzewami do 3 m (azalia). Na pierwszy rzut oka trudno podejrzewać, że to kuzynostwo. Przedstawiam Państwu członków tej zacnej rodziny.

poniedziałek, 25 września 2023

Stanowiska funkcyjne w gminie i pracownicy Gminnej Rady Narodowej

W odradzającej się powojennej Polsce przywrócono przedwojenny podział na województwa, powiaty, gminy i gromady. Gmina wiejska stała się najniższą komórką administracji państwowej i podstawową

niedziela, 24 września 2023

Echa stanu wojennego w Ruszowie


Wrona orła
nie pokona
I śmiesznie i strasznie - mawiali Rosjanie. W okresie stanu wojennego w małych miejscowościach, takich jak Ruszów wcale nie było śmiesznie, a nawet strasznie nie było. Tylko ta wszechogarniająca szarość, nuda, brud i bieda. 

Stan wojenny w Polsce był to stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku.
Był to okres, w którym rządziła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Pomimo zniesienia stanu wojennego, aż do 1989 roku nie było tego czego człowiekowi potrzeba najbardziej - nadziei.

sobota, 23 września 2023

Sztuka dociera pod strzechy

Sztuka jest niezwykle ważna dla człowieka i ma wiele korzyści. Obcowanie ze sztuką może rozwijać kreatywność, wyobraźnię i umiejętność emocjonalnego przeżywania. Sztuka ułatwia zrozumienie świata, poszerza wiedzę, utrwala piękno i kształtuje własny światopogląd. 
Sztuka jest niezwykle wszechstronna i potrafi dotrzeć do każdego zakątka naszego życia i do każdej miejscowości, nawet do małego miasteczka i wioski. 
W dniu dzisiejszym równoległe odbyły się  znaczące imprezy artystyczne; w Gozdnicy i Ruszowie
Jak przystało na miasto ceramików, Gozdnicę, zostały w nim zorganizowanie dwie wystawy.  Na jednej zaprezentowano wybitne dzieła artystów związanych z Gozdnicę.

Dla Niepodległej - lokalnie

Członkowie Lokalnej Grupy Historycznej wzięli udział w XIX Prezentacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży, które odbyły się w dniu 22 września 2023 roku w Szkole Podstawowej w Ruszowie.

Grupa dzieci pod kierunkiem Pani Sylwii Papież uczestniczyła w zajęciach plastycznych, których tematem było wyobrażenie Niepodległej  Ojczyzny - spojrzenie przez pryzmat historii lokalnej. Dzieci malowały to co lubią najbardziej: las, zwierzęta, zabytki Ruszowa, ludzi i barwy biało czerwone. Członkowie LGH podziwiali powstające dzieła , służyli radą i pomocą. Powstające obrazy ozdobią siedzibę grupy lokalnych historyków.

piątek, 22 września 2023

Za czym kolejka ta stoi?
Za czym kolejka ta stoi?
Po szarość, po szarość, po szarośćNa co w kolejce tej czekasz?Na starość, na starość, na starośćCo kupisz, gdy dojdziesz?Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenieCo przyniesiesz do domu?Kamienne zwątpienie, zwątpienie
Śpiewała Krystyna Prońko

W okresie PRL-u, zakupy były często utrudnione. Często spotykało się ogromne kolejki na ulicach przed sklepami, a także komitety kolejkowe, które miały na celu utrzymanie porządku w kolejkach. Czasami trzeba było stać w kolejce przez kilka godzin, nie mając pewności, czy uda się zdobyć pożądany towar. Wynajmowano staczy. 

W Ruszowie najdłuższe kolejki ustawiały się przed sklepem

czwartek, 21 września 2023

OSP Ruszów – zagospodarowanie terenu przy remizie

Od ponad roku trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie. Impuls dały pozyskane środki z Fundacji Orlen w ramach projektu ,,Moje miejsce na ziemi” na skwerek małego strażaka. Dzięki wsparciu finansowemu oraz sprzętowemu miejscowych firm , mieszkańców oraz ogromnemu zaangażowaniu samych strażaków i wsparciu młodzieży zakres prac został zdecydowanie rozszerzony. Powstał ogrodzony płotem panelowym trawiasty teren do ćwiczeń, szkolenia  i rekreacji (ok. 500m2), zamontowano zewnętrzny stół do tenisa stołowego oraz drewniane ławki i stoły. Sen z

Owocowe podsumowanie lata

Haiku

środa, 20 września 2023

Wielki kryzys lat 1929-1933 - czas ersatzu. Aktualizacja

Kwiat topinamburu
Wielki kryzys gospodarczy, znany również jako Wielki Krach, był jednym z największych kryzysów w historii kapitalizmu. Rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku i szybko rozprzestrzenił się na niemal wszystkie światowe gospodarki. Niemcy były jednym z krajów, które zostały dotknięte przez ten kryzys.

W Ruszowie (Rauscha) zamknięto większość zakładów przemysłowych. Padły wszystkie huty szkła, a zakłady Lehmana bardzo ograniczyły produkcję. Mieszkańcom   doskwierała bieda a głód zaglądał w oczy

Ratunkiem stawał się las.

wtorek, 19 września 2023

Gmina Ruszów. Reaktywacja?

Z gminą Ruszów, to tak jak z wielką Lechią. Prawdopodobnie była wielka i wspaniała. W rzeczywistości istniała tylko Gmina Ruszów w latach 1946-1954. Jej terytorium było nawet spore, od Polany na zachodzie i Nowoszowa na wschodzie, Brzezin na północy i Młotnika na południu. W przybliżeniu kwadrat o boku 15 km. Obecnie Ruszów jest tylko sołectwem. Marzenia o byciu wielką gminą ożywają od czasu to czasu. Apogeum tęsknoty  wybuchło w 1996 roku. 

Początki demokracji w Polsce, to nie tylko harmonijna współpraca samorządów poszczególnych miejscowości, ale również wzajemne żale i animozje. Mieszkańcy Ruszowa skarżyli się swoim radnym.- My produkujemy, na naszym terenie znajdują się liczne zakłady produkcyjne, a Węgliniec żyje naszym kosztem. Trzeba to zmienić. Definitywnie! Uważają się za pępek świata albo za wielką stolicę.

poniedziałek, 18 września 2023

113 lat budynku, w którym mieści się obecnie nasz Dom Kultury

W każdą sobotę odbywały się w dużej sali zabawy ludowe, które trwały do samego rana. Grał na żywo zespól taneczny. Najczęściej byli to ALDAŚCI.. Wynajmowano również inne kapele. Był bufet, który serwował bułki z kiełbasą szynkową, bigos i sałatki.

Budynek dzisiejszego Domu Kultury w Ruszowie został zbudowany w 1910 roku w stylu neorenesansu francuskiego (M. Marciniak) i należy do najpiękniejszych zabudowań

niedziela, 17 września 2023

Podział administracyjny gminy Ruszów - gromady, sołtysi i ich wynagrodzenie

Tak mogła wyglądać
tablica sołtysa
 gromady
 w latach 50.
np. Ruszów
...w skład gminy Ruszów wchodziło 5 gromad.

Granice Polski po zakończeniu II wojny światowej uległy znaczącej zmianie. W związku z tymi zmianami należało dokonać podziału administracyjnego nowo pozyskanych terenów. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 roku w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych powołało do życie województwo wrocławskie w skład, którego wchodził powiat zgorzelecki. Podział powiatu zgorzeleckiego opisałem krótko w poprzednich artykułach. Składał się on z 2 gmin miejskich i 7 wiejskich z których jedną był Ruszów. Natomiast gminy dzieliły się na gromady.

Fundusz sołecki

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia Środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu zwołanemu z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Mając na uwadze nieprzekraczalny termin złożenia wniosku, upływający 30 września 2023 r.. proszę o zwołanie zebrania wiejskiego w tej sprawie w odpowiednim terminie.

sobota, 16 września 2023

Podroż w czasie, nawet miliony lat wstecz


Proszę zając miejsce w wehikule czasu. Startujemy za kilka chwil. Rozpoczyna się odliczanie - trzy, dwa jeden, start. Miejsce startu: Kościelna Wieś (koło komina - dawna kopalnia gliny)  oznaczone na mapie jako pozostałości plioceńskie. Wybieramy tryb czasu odwróconego, czyli od czasów najdawniejszych do współczesności, aby nie zagiąć odmętach czasoprzestrzeni. Podróżujemy w czasie, nie ruszając się z miejsca

czwartek, 14 września 2023

Wielka tułaczka (1940-1947) - opowiada Katarzyna Pielichowska - dołączono do opracowania w cyklu wspomnienia
Edward Remiszewski na podstawie opowieści Pani Katarzyny Pielichowskiej oraz wypracowania  Alicji Pielichowskiej.
Wykorzystano zdjęcia ze zborów  rodziny Pielichowskich

Losy wojenne rozrzuciły moją rodzinę po całym świecie. Groby: mamy- na Syberii, siostry Marysi- w Uzbekistanie, brata Michała- w Australiibrata Piotra — we Lwowie na Ukrainie, siostry Stefanii- w Angliiojca — w Tanzanii w Afryce. Aż trudno uwierzyć, że tyle przejechałam, zwiedziłam, przeżyłam - mówi Katarzyna PielichowskaZaproszenie na dwie wystawy do DK w Gozdnicy 23 września - godz. 15,00 i 16,00

  

Odwołanie przetargu

👇 Więcej 

Agresor z dalekiego wschodu

Nasuwa się mimowolnie porównanie do wypowiedzi "Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy" – słowa te wypowiedział w 1945 r. Władysław Gomułka, przywódca Polskiej Partii Robotniczej"

Jadąc rowerem  do Polany usłyszałem w okolicy "Stawów Bobrowych" głośne brzęczenie owadów.
Byłem przekonany, że to rój pszczół, ale o tej porze...? Podjechałem bliżej i ujrzałem  duże kępy rdestowca sachalińskiego* pokrytego białymi, drobnymi kwiatami, a w wśród kwiecia tysiące obwodów, które uwijały się  się jak w ukropie. Prym wiodły wielkie szerszenie,

Wizyta dawnych mieszkańców Jagodzina (Neuhammer) w swoich rodzinnych stronach

 Artykuł Von Hansa Schulza "Centrum przemysłu drzewnego w

Görlitzer Heide" (Puszczy Görlickiej*).

                    Gazeta Górnołużycka z dnia 15 lipca 1993 r. nr 7/93

W dawnym powiecie Görlitz było wiele miejsc, w których przemysł zdominował obraz samej miejscowości i jej okolic.

środa, 13 września 2023

Służba zdrowia w Ruszowie

Ośrodek Zdrowia
w Ruszowie
Dom, o którym mowa w sprawozdaniu znajduje się przy ulicy Koszarowej 1. Oprócz Ośrodka  Zdrowia i Punktu Opieki nad Matką i dzieckiem, mieszkał tutaj weterynarz. Mieszkańcy ironicznie mówili - muszę pójść do weterynarza, bo mam kolki.
Po przejęciu cywilnej administracji polskiej od komendy wojskowej i policyjnej, co nastąpiło w 1946 roku, jednym z ważnych problemów z jakim borykała się nowa władza ludowa była ochrona zdrowia osadników polskich, których kondycja była, łagodnie mówiąc, nienajlepsza (przeżycia wojenne i stres) 

poniedziałek, 11 września 2023

Bajka o złotym karasiu z Czernej Małej

Jako uzupełnienie postu o wędkowaniu "Bajka o Złotym Karasiu z Czernej Małej" napisana przez AI.

Był sobie raz wielki złocisty karaś, który mieszkał w Małej Czernej. Była to niewielka rzeka płynąca przez las. Karaś był bardzo samotny, bo nie miał żadnych przyjaciół. Wszystkie inne ryby bały się go albo zazdrościły mu jego pięknego koloru. Karaś marzył o tym, żeby znaleźć kogoś, kto by go pokochał i docenił.

niedziela, 10 września 2023

Rolnictwo w Rauscha i Ruszowie

Dzisiaj trudno sobie nawet wyobrazić, aby kobieta chciała chodzić w futrze z dużego szczura.

Z opracowania I. Fechner dowiadujemy się, że w Rauscha przed 1945 rokiem istniały 63 gospodarstwa rolne. Rolnicy siali zboże (żyto, owies), kilku z nich sadziło szparagi (głównie wzdłuż ulicy Łużyckiej). Dobrze rozwijały się gospodarstwa hodowlane (krowy i owce). A w latach wcześniejszych, około 1780 roku, Ruszów słynął z pięknych sadów i ogrodów.

Jak donosił Wędrowiec Dolnośląski nr 112 z 21

Szkody wojenne w gminie Ruszów

Nie ma huty i pięknej willi 
Wizytę w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu dzięki której obejrzałem kilka ciekawych akt byłej gminy Ruszów zainicjowałem z czystej ciekawości. Chciałem zobaczyć, jak wyglądało życie na tz. Ziemiach Odzyskanych w świetle dokumentacji pisanej i to przez władze gminne. Więc do wglądu wybrałem kilka różnych teczek aktowych. Największe nadzieje na znalezienie ciekawych informacji wiązałem z teczką aktowa pt. „Szkody wojenne 1945 – 1946” o sygnaturze 86/54/0/-/84. Słysząc tak wiele o wybuchu amunicji na stacji w Ruszowie i zniszczeniach jakie

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ocenia działanie i skład Gminnej Rady Narodowej w Ruszowie

Powiat zgorzelecki podzielony był na dwie gminy miejskie: Zgorzelice Moys, Rychwald Bogatynia i 7 gmin wiejskich: Zgorzelec/Podlasie, Rychwald (Bogatynia), Długojew (Dłużyna), Kaławsk (Węgliniec), Królewszczyzna (Działoszyn), Pinsk (Pieńsk), Ruszów.

Na stronie internetowej powiatu zgorzeleckiego możemy zapoznać się z jego historią. Z informacji tam zawartych dowiadujemy się, że w latach 1945 – 1950 w powiecie funkcjonowało „dzikie nazewnictwo”. Sam Zgorzelec zaraz po zakończeniu wojny nazywany był Zgorzelice. Taką nazwę używaną na przemian z obecną można odnaleźć

Stawy i rzeczki w okolicach Ruszowa oraz miejsca do wędkowania. Obszerna aktualizacja Włodka Mesjasza

Zalew Klików
Złowionemu karasiowi złocistemu przed wypuszczeniem do wody należy dać buziaka, po czym wymówić trzy życzenia. Spełnią się każdemu darującemu rybce życie.

Bory Dolnośląskie to nie tylko wielkie połacie lasów, ale również liczne stawy i małe zbiorniki wodne nanizane na nitki rzek i strumieni. Niewielka rzeczka Ziębina swoje rudawe wody toczy przez sam środek Lasów Ruszowskich. Bez mapy trudno ocenić przebieg jej nurtu, bowiem na przełomie XIX i XX wieku dokonano w wielu miejscach zmiany koryta rzeki, łącząc

piątek, 8 września 2023

Skąd wywodzi się nazwa Ruszów?

12.11.1946 r. weszła w życie uchwała zastępująca niemiecką nazwę Rauscha na polską nazwa Ruszów. Skąd się jednak wywodzi i co tak naprawdę oznacza?

Polską nazwę zawdzięczamy komisji ds. nazewnictwa, której przewodził Prof. Stanisław Rospond, który później w swoim „Słowniku Etymologicznym Nazw Geograficznych Śląska” (SENGŚ) dostępnym pod linkiem: https://sengs.e-science.pl/toponyms/concrete/56946/ wyjaśnił  nazwę RUSZÓW, następująco:

„Stara nazwa górnołużycka Rušov(niem. Rauscha): nazwa osadźcy RušRuchosłav

Nasi sołtysi - pierwsi we wsi

Wolałbym być pierwszym tutaj niż drugim w Rzymie - powiedział Juliusz Cezar.(Plutarch). Tutaj, czyli w niewielkim miasteczku alpejskim.
Sołtys mógłby dzisiaj powiedzieć dumnie - wolę być pierwszym  w mojej wiosce niż marszałkiem polskiego sejmu. 

Sołtysowanie to praca dla aktywnych społeczników. Dzisiejszy sołtys ma pod opieką wieś, czasem kilka. Otrzymuje skromne

czwartek, 7 września 2023

środa, 6 września 2023

Zaproszenie na "Święto Grzybów". Proszę czytać komentarze

 

Gmina Ruszów w świetle dokumentów archiwalnych– Komisja Kulturalno - Oświatowa. Część 7

Budynek szkolny w Ruszowie.
Przetrwał w tym kształcie do
przebudowy w 1966 r.
W Planie Pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ruszowie znajdującego się w teczce aktowej o sygnaturze 86/54/0/-/15 możemy znaleźć trzy nazwiska „obywateli” przypisanych do komisji zajmującej się oświatą i kulturą. W dokumencie nie ma wzmianki z ilu członków składała się ta komisja, możliwe, że było ich więcej, ale tylko trójka wymienionychmiała zadania do realizacji. Zadania tej komisji są podzielone na poszczególne miesiące.

W miesiącu październiku głównymi zadaniami było sprawdzenie zaopatrzenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe, walka z analfabetyzmem i udział w pracach komitetów rodzicielskich. Członkowie mieli zadanie

Hitlerowskie obozy w Ruszowie


Drzewo pięknie się rozwija. Ma już przeszło 50 lat. Stanowi coś w rodzaju podpisu. "Tu byliśmy - jeńcy wojenni z wielu krajów Europy".

Powstańcy warszawscy

Himmler wysłał do von Bacha Zalewskiego rozkaz, aby wszystkich mężczyzn czynnie uczestniczących w działaniach bojowych zsyłać do obozów koncentracyjnych, pozostałych zaś, wraz z kobietami i dziećmi, kierować do obozów pracy w Rzeszy. Nieprzydatni (starzy, chorzy itp.) mieli być rozproszeni po całym Generalnym Gubernatorstwie. Dyrektywa została skierowana do komendantów obozów koncentracyjnych Auschwitz, Buchenwald,

Dachau, Flossenbürg, Hinzert, Bergen-Belsen, Neuengamme, Natzweiler, Ravensbrück, Mauthausen, Gross-Rosen i Stutthof.

poniedziałek, 4 września 2023

Kraina Wrzosowego Świata. Aktualizacja - 2 zdjęcia

 

Za niemieckich czasów w stosunku do Ruszowa i jego okolic używano nazwy "Kraina Wrzosowego Świata". Prawda, że pięknie? Wrzos był elementem  rozpoznawczym Borów Dolnośląskich, tak jak w Tatrach krokusy lub nad Bałtykiem mikołajek nadmorski. Może warto powrócić do wrzosowego nazewnictwa?

Wrzos jest teraz w pełni kwitnienia. Czy wiecie, że wrzosy również pachną cudownie? Na zdjęciach rośliny uchwycone z bliska i z oddali podczas późnoletniego spaceru. er

Okres stalinizmu w Polsce i Ruszowie

Plakat  z  okresu
stalinowskiego
To mało znany "słusznie miniony czas" ale stanowiący ważny element naszej historii. Wart przypomnienia, chociażby jako przestroga, do czego może doprowadzić wszechwładza jednej partii i jedynie słusznej ideologii.

Okres stalinizmu w Polsce trwał od 1946 roku do 1956 roku. Był to czas dyktatury komunistycznej, charakteryzujący się wszechwładzą partii komunistycznej, represjami wobec opozycji, i centralizacją władzy. Legimityzację władzy ludowej miało stanowić sfałszowane referendum "3X TAK". W Polsce nie zakończył się wraz ze śmiercią Stalina w 1953 roku lecz trwał co najmniej do 1956 r., a być może nawet do 1968 r.

niedziela, 3 września 2023

Kto mieszkał przede mną? Książki adresowe

Nr domu sprzed 1945 r.
Ulica Zgorzelecka
Książki adresowe mogą być cennym źródłem informacji o życiu codziennym w Ruszowie w okresie, kiedy był on zasiedlony przez ludność niemiecką. Mogą zawierać informacje o nazwiskach, zawodach, adresach i innych danych kontaktowych osób mieszkających w mieście w tym czasie. Te informacje mogą być wykorzystane do badań nad historią Ruszowa, a także do śledzenia losów osób, które dawniej zamieszkiwały naszą wioskę. Znając niemiecką
nazwę ulicy możemy bez trudu ustalić, kto żył w tym samym miejscu nawet w 1905 r. Nieco trudniej jest wskazać osoby, które mieszkały w

Autorskie seminarium Mirosława Marciniaka GOZDNICA CERAMIKA BUDOWLANA. Zapraszam do oglądania filmu


Autorskie seminarium Mirosława Marciniaka GOZDNICA CERAMIKA BUDOWLANA, stanowi dyskusję na temat kultury i dziedzictwa Gozdnickich Ceramików.

Gmina Ruszów w świetle dokumentów archiwalnych– Komisja Rolnictwa i Leśnictwa. Część 6

Ostatnie strony Planu Pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ruszowie z końcówki roku 1950, znajdującego się w teczce aktowej o sygnaturze 86/54/0/-/15zawierają omówienie akcji siewnej i kampanii ziemniaczanej. Zadanie te należały do Komisji Rolnictwa i Leśnictwa składającej się z trzech osób.

Gmina Ruszów w świetle dokumentów archiwalnych– Komisja Finansowo - Budżetowai Komisja Urządzeń Osiedli. Część 5

 W Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ruszowie występowała również komisja związana ze sprawami finansowymi. W planie pracy z końca roku 1950, znajdującym się w teczce aktowej o sygnaturze 86/54/0/-/15 opisano zadania Komisji Finansowo – Budżetowej i Komisji Urządzeń Osiedli

sobota, 2 września 2023

Znamy już wszystkie historyczne nazwy ulic, placów i przysiółków Ruszowa. Aktualizacja Mirosława Marciniaka

Artykuł ten ma przybliżyć mieszkańcom historię Ruszowa (Rauscha) oraz przypomnieć związane z naszą wioską nazwy zwyczajowe i historyczne przysiółków, ulic, placów, traktów i niektórych domów. Tematyka dotycząca tego zagadnienia jest bardzo obszerna. Zwracamy się więc do Państwa,
którzy znają historię ulic w Ruszowie o rozwinięcie tego szkicu. Szczególnie cenne będą dane dotyczące określeń używanych potocznie. Mile widziane ciekawostki, legendy lub podania

Odszedł od nas

 

Miłe złego początki lecz koniec żałosny

Foto. Wikipedia
Zwycięska wojna z Polską trwała tylko kilka tygodni. Mieszkających w Rauscha Niemców rozpierała 
duma.
To fragment poprzedniego postu o rozpoczęciu wojny przez Niemców we wrześniu 1939 r.

Pomiędzy latami 1939 - 1945 ocean ludzkich nieszczęść.

A prawie sześć lat później - rozpacz mieszkańców. Relacjonuje M.Kutter. 

piątek, 1 września 2023

Jak Niemcy z Ruszowa i okolic przygotowywali się do wojny? - dodano jedno zdjęcie

Dom Strzelecki Dom Kultury
Pokonaliśmy Polskę pokonamy i Europę a może i cały Świat. Po 6 latach ich marzenia, na szczęście, legły w gruzach.

Przygotowania do wojny ruszyły pełną parą w Niemczech z chwilą dojścia Hitlera do władzy w 1933 r. We wszystkich miastach, miasteczkach, a nawet wsiach zaczęto budować strzelnice. W tych obiektach uczono młodzież niemiecką precyzyjnego zabijania. 

W  okolicach Ruszowa były trzy obiekty tego typu: strzelnica małokalibrowa przy ulicy

84 rocznica wybuchu II wojny światowej - składanie wiązanek kwiatów


W 84. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, pod pomnikiem upamiętniającym wszystkich, którzy walczyli o wolność Polski na wszystkich frontach świata, odbyła się w Węglińcu uroczystość składania wiązanek kwiatów.

Gmina Ruszów w świetle dokumentów archiwalnych– Komisja Gospodarki Drogowej. Część 4

Most drewniany na ulicy Ratuszowej.
Rok 1928
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ruszowie w roku 1950 na łamach jednego ze swoich planów pracy, znajdującego się w teczce aktowej o sygnaturze 86/54/0/-/15 omawiało również zagadnienia związane z zapleczem drogowym. Odpowiedzialnym za ten aspekt życia naszej byłej gminy była trzyosobowa wówczas Komisja Gospodarki Drogowej. Głównym zadaniem tej komisji był remont drogi Ruszów – Zapałów (obecnie Polana). Zagadnienie remontu tej drogi miało zostać omówione na wspólnym zebraniu gromady Ruszów i Zapałów. Ważne było także omówienie akcji śnieżnej, gdzie Prezydium