Strategia

Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi
Ruszów


C:\Users\Marcin\Downloads\Park Ruszów (9).jpg

Gmina Węgliniec


                           Dokument sporządzony przez Grupę Odnowy Wsi:
 • Grzegorz Tyrakowski - LIDER
 • Mirosław Koza
 • Jadwiga Kuternozińska
 • Danuta Wawrzynek
 • Władysław Widuch
 • Kacper Widuch
 • Piotr Kopania
 • Edward Remiszewski
 • Paweł Lubarski

MODERATORZY:
 • Aleksandra Łuszczyńska
 • Alicja Kozak


                                                                
Nim zagłębisz się w lekturę Dokumentu oto tego
Tych słów kilka wyjaśnienia Jak powstawał i dlaczego.
 
Jest to owoc ciężkiej pracy
Wyciskającej siódme poty,
Bo mieszkańcy owych wiosek Chętni byli do roboty.
 
Na warsztatach, które w marcu
Pracowali bez wytchnienia,
Bowiem mają aspirację Wioski swojej ulepszenia.
 
Ta strategia to zaledwie Jeden krok do tego celu. Wszyscy mamy tu świadomość, Że tych kroków trzeba wielu.
 
Na początek przedstawimy
Tej strategii zapis treści.
Czyli to, z czego się składa I co w niej się mieści.
 
Przed szkoleniem odbyło się spotkanie, taka wizja lokalna-
tak na rozruszanie.
 
I zaraz po wizycie Zadanie domowe:
Analiza zasobów-
Czas pomęczyć głowę.
Dokument obszerny,
Pojemność niemała,
Więc koordynatora
Pomoc się przydała.
 
Dzień pierwszy-dwie analizy:
SWOT i potencjału.
Przemiał wsi zasobów
Dogłębnie … pomału…
 
Na koniec dnia pierwszego Nasza wizja wsi:
Czyli jaką by być miała, Jaką nam się śni.
 
Ostro już zmęczeni-
Było trochę tego,
Skończyliśmy, by wrócić Dnia już następnego.
 
A cóż to nam przyniósł Kolejny dzień nowy?
Tego dnia dwa plany:
długo i krótkoterminowy.
 
To chyba by było na tyle Co do zawartości.
Jeszcze tylko załączniki, Te dopełnią całości.
 
Wśród nich Grupy Odnowy
Tak jakby ocena…
Kogoś z zewnątrz,  więc dająca świeżego spojrzenia Cóż niejeden mógłby spytać:
Po co nam strategia owa? Mamy gminną, mamy POM-y Czy potrzebna jeszcze nowa?
TAK! Gdyż ta będzie wyjątkowa!
Cóż w tej więc wyjątkowego? Czym ta będzie się różniła?
Tę właściwie w 100%
Grupa Odnowy Wsi stworzyła.
 
Ta z oddolnych inicjatyw.
Ludzi, co tu zamieszkują.
Odzwierciedla ich pragnienia, Co by chcieli i co czują.
 
Dodatkowym zaś czynnikiem,
Który skłonił do pisania
Był sam Urząd Marszałkowski, Pomógł on w podjęciu zdania.
 
Urząd kusi gminy moderatorami.
Za ich udział dodatkowo obdarza punktami


Spis treści:


 1. Analiza zasobów
 2. Analiza SWOT
 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi
 4. Wizja
 5. Program krótkoterminowy
 6. Program długoterminowy
 7. Fotografie
1. Analiza zasobów


ANALIZA ZASOBÓW CZ I


Rodzaj zasobu


Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu

(odpowiednio wstaw X)
Małe
Duże
Wyróż-
niające

1

2
3
4
5

Przyrodniczy


-walory krajobrazu, rzeźby terenu.....................

- całą wieś otaczają lasy- centrum Borów Dolnośląskich ( z przewagą lasów sosnowych)


x
-stan środowiska................................................
- czyste powietrze


x
-walory klimatu..................................................

- wysoki poziom jodu sosnowego


x
-walory szaty roślinnej........................................
- cenne przyrodniczo obszary ( całe, w szczególności: unikatowe drzewa w parku, pomniki przyrody na terenie miejscowości- dąb i buk-;; rezerwat rosiczki;)


x
-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty..........
Bobrowisko, Rezerwat Rosiczki, Zabi staw  


x
-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)...................
- ostaje bobrów, głuszca;  obfitość zwierzyny łownejx
-wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).......

rzeka Czerna Mała. Gumnica, Ziębina),.


x
-wody podziemne, gleby, kopaliny...............................................

- gleby o bardzo niskiej klasie
x


Kulturowy


-walory architektury (rodzaj zabudowy)……….

- przedwojenne miasteczko ( pozostał do dzisiaj miejski układ ulic i ich nazw)

X

-walory przestrzeni wiejskiej (zabudowa zwarta lub rozproszona)………………..
Zabudowa miasteczkowa

X

-  elementy  krajobrazu (wzniesienia, aleje itp.)…..
Królewska Góra

X

Walory przestrzeni wiejskiej prywatnej ……..


X

-zabytki i pamiątki historyczne ..........................

- zabytki: dwa kościoły, w tym jeden parafialny z 1906 roku, drugi po ewangelicki z XVI w remoncie; niektóre budynki prywatne to wille sprzed II wojny światowej; budynek ośrodka zdrowia, domu kultury, starego nadleśnictwa, poczty, apteki

X

-osobliwości kulturowe.......................................
-miejsca, osoby i przedmioty kultu...................
Kościół parafialny

X

-święta, odpusty, pielgrzymki............................
Odpust parafialny 26 VIII, liczne pielgrzymki autokarowe i piesze na Jasną Górę,

X

-tradycje, obrzędy, gwara.................................
Wieniec odpustowy, Palma Wielkanocna, Wigilia kresowa, wspólne kolędowanie, gwara: kresowa, poznańska, śląska, góralska

X

-legendy, podania i fakty historyczne..............

Udokumentowana historia miejscowości (zdjęcia, opisy, obiekty na terenie miejscowości)
.

X

-przekazy literackie...........................................
-ważne postacie i przekazy  historyczne.............

-specyficzne nazwy............................................
Piłatówka, Królewska Góra, Brzeziny, Małpi Gaj, Toporów, Prędocice, Jeziornik, Nowoszów, Rychlinek, Ukraina

X

-specyficzne potrawy..........................................
Pierogi z jagodami, zupa szczawiowa, runo leśne, dziczyzna, kutia, zielony mech, makówki

X

- produkty lokalne i regionalne …………..
Pierogi z jagodami, ciasto „zielony mech”, grzybki marynowane, sok z gumijagód,

X

- dawne zawody... ............................................
Drwal, pilarz

X

- inne ……………………………………..


ANALIZA ZASOBÓW CZ II


Rodzaj zasobu


Opis (nazwanie)  zasobu jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu

(odpowiednio wstaw X)
Małe
Duże
Wyróż-
niające

1

2
3
4
5

Obiekty i tereny

-działki pod zabudowę mieszkaniową..................

Spora liczba obszarów pod zabudowę

X

-działki rekreacyjno - letniskowe...............................
Znikome działki rekreacyjne

X

-działki pod zakłady usługowe i przemysł............
Wiele działek usługowych

X

- działki gminne na cele społeczne …………..
Działka przy OSP, przy domu kultury

X

-pustostany mieszkaniowe....................................
Występują pojedyncze pustostany

X

-pustostany poprzemysłowe.................................
Występują pojedyncze pustostany

X

-tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)..............
..............................................................................
Zabudowa poklasztorna przy ulicy Zgorzeleckiej, stara stodoła prz ul. Świerczewskiego, gospodarstwo rolne przy ul. Brzozowej, stanica przy Domu Kultury

X

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego…………..
Miejscowość posiada plan zagospodarowania przestrzennego w roku 2016

X

- inne …………………………………
Infrastruktura społeczna

-place publicznych spotkań, festynów..................

Plac przy Domu Kultury, plac przy szkole podstawowej, stadion miejski, park, targowisko

X

-sale spotkań, świetlice, kluby.............................
Dom Kultury, sala koncertowa Kościoła poewangelickiego, remiza OSP, sala gimnastyczne, zajazd Sosnówka, restauracja Rustica

X

-miejsca  uprawiania sportu................................
Boisko sportowe, Orlik, siłownia zewnetrzna w parku i przy Domu Kultury,
.

X

-miejsca rekreacji................................................
Park, Park Konny, Bobrowisko, stawy „Górniak”, glinianki, Małpi Gaj.

X

-ścieżki rowerowe, szlaki turyst. ...........................
Ścieżka edukacyjne przy Nadleśnictwie, Singeltrack, geocaching

X

-szkoły...................................................................
Zespół Szkół w Ruszowie

X

-przedszkola.........................................................
Niepubliczne Przedszkole „ Akademia Młodego Odkrywcy”

X

-biblioteki..............................................................
Publiczna, Szkolna

X

-placówki opieki społecznej.................................
-placówki służby zdrowia...................................
Ośrodek Zdrowia

X

- inne ……………………………………..
Infrastruktura techniczna

-wodociąg, kanalizacja i inne rozwiązania .........................................
..............................................................................
Miejscowośc zwodociągowana ale nie zkanalizowana,

X

-drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)...............
..............................................................................
Drogi lokalne9812 km z czego 60% jest utwardzonych, bądź posiada nawierzchnię asfaltową
- droga główna (wojewódzka 296 i 351) w bardzo złym stanie technicznym, oświetlenie we wsi jest po gruntowej modernizacji, -

X

chodniki, parkingi, przystanki..............................
.............................................................................

- nowy przystanek autobusowy,
- oznakowanie ulic i ważnych placówek, miejsc, dwa przystanki autobusowe, dworzec PKP, parking przy Ośrodku Zdrowia, parking w centrum i przy kościele

X

- dostęp do technologii teleinformatycznych.............
Bardzo dobra sieć telefoniczna z dostępem do Internetu

X

inne......................................................................
..........................................................................
Wiejski System Powiadamiania SMS

XANALIZA ZASOBÓW CZ III


Rodzaj zasobu


Opis (nazwanie)  zasobu jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu

( odpowiednio wstaw X)
Małe
Duże
Wyróż-
niające

1

2
3
4
5

Gospodarka, rolnictwo

- Miejsca pracy (gdzie,  ile? )..................................
Sporo miejsc pracy( jednak w wielu mało popłatnych


x
-znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.........
i ich produkty..........................................................
Szkoła, Nadleśnictwo i zakłady usług leśnych, HDM(produkcja mebli i stolarki okiennej, AGROBUD( zakład odzieży ochronnej BHP), STOLBUD( zakład stolarki + tartak), Tartak prywatny, SKLEPY (10 szt.), Prywatne Zakłady Budowlane, Prywatne Małe Zakłady Usługowe, Kosmetyczne i Fryzjerskie)  


x
-gastronomia...........................................................
Żajazd „Sosnówka”, Restauracja         „ Rustica”

x

-miejsca noclegowe................................................
Zajazd „ Sosnówka”, Restauracja „Rustica”

x

-gospodarstwa rolne (liczba) ...............................................
Gospodarstwo hodowli danieli, Ferma drobiu, Gospodarstwo Rybne p.Górniak –produkcja karpia

x

-uprawy hodowle,....................................................
-możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
-zasoby odnawialnych energii..................................

................................................................................

- inne ………………………………………
Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy

-środki udostępniane przez gminę (n.p. fundusz sołecki)..........................
Fundusz sołecki 31 tys. zł.

x

- środki wypracowywane. (n.p. projekty)........................................
Środki wypracowane przez wolontariat np. na lepieniu pierogów.

x

- środki rzeczowe
3 Namioty, 15 kompletów biesiadnych

x

- inne ……………………………………………….
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)

- liczba mieszkańców

1750-Autorytety i znane postacie we wsi.........................
Ksiądz, radni, sołtys, komendant OSP, dyrektorzy placówek oświatowych, lekarz, nauczyciele, członkowie Straży obywatelskiej

x

-Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą........
Kazimierz Popielarz – historyk, amator o bardzo dużej wiedzy o historii Ruszowa, Elżbieta Polak- ruszowianka, Marszałek woj. Lubuskiego, dyrektor  Związku OSP RP, Marek Kamiński – komandant PSP województwa dolnośląskiego,
x


-Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. informatycznych..............................
Joanna Jakimiuk, Marek Bieganowski, Andrzej  Drgas, Eryk Lewandowski, Edward Remiszewski, Agnieszka i Leszek Domin, Beata Ogórek- Lubarska, Tomasz Szymanek,

x

-Przedsiębiorcy, sponsorzy.....................................
Andrzej Kmieć, Jarosław Podyma, Barbara Musiał, Eugeniusz Górniak,

x

- organizacje pozarządowe, grupy nieformalne ……
KLAP, Wolontariat, Koło Gospodyń, Zespół Ludowy „Adele”, Koło Rowerowe „Pirat”, LGH,  Straż Obywatelska

x

- zespoły artystyczne, twórcy ………………………
Zespół wokalny „Adele i Progresja”, zespół muzyczny „Pryma”, malarka Jolanta Kowal, teatr wiejski seniorów,

x

-Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)....................
WWW.zgorzelec.info, telewizja TVN24, Polsat INFO, TVP Wrocław, TVP1, TVP Kultura, Policja, Straż Obywatelska Parowa

x

-Współpraca zagraniczna i krajowa..............................
.....................................................................................
Gimnazjum – współpraca z Niemcami, Ukrainą, OSP – współpraca z Niemcami i Czechami, współpraca z mieszkańcami Niemiec,

x

- aktywność sołectwa (imprezy i wydarzenia cykliczne, działalność edukacyjna, działania na rzecz wsi)
WOŚP, Opłatek sołecki, Wigilia Kresowa, Dzień Kobiet, Majówka z Sikawą, artystyczne prezentacje dzieci i młodzieży, Dzień Dziecka, Jagodowe Lato, Odpust parafialny, Wspólne kolędowanie

x

- sukcesy sołectwa (nagrody, dyplomy itp.) ……..
- inne ……………………………….
Informacje dostępne o wsi

-Publikatory, lokalna prasa......................................

Lokalna gazeta gminna „Gminne sprawy”
x


-Książki, przewodniki...............................................
Książka ujmująca Ruszów „Dzieje Puszczy Osiecznicko-Zgorzeleckiej” Waldemara Bena

x

-Strony www............................................................
www.wedrowiec ruszowski,

x

- inne ……………………………………………..


2. Analiza SWOT
SILNE
SŁABE
(ATUTY WEWNETRZNE)
 1. Duża ilość instytucji publicznych -S
 2. Dobra sieć dróg wewnętrznych (łatwy dostęp nawet po zamknięcie nawet jednej z dróg) -S
 3. Bogactwo lasów, zwierzyny leśnej i runa leśnego -T
 4. Współpraca młodzieży gimnazjalnej z młodzieżą z Ukrainy w celu ochrony dziedzictwa kulturalnego „Mogiłę dziada, pradziada, ocal od zapomnienia” -T
 5. Posiadanie strony internetowej miejscowości (codzienna aktualizacja informacji) -J
 6. Organizowanie imprez promujących wieś -B
 7. Liczne organizacje społeczne tj.
OSP, KLAP, 4 – UKSy, grupa motocyklistów, klub sportowy Victoria, klub jeździecki, grupa rowerowa, grupa historyczna, Koło Gospodyń wiejskich, koło taneczne, King-Boxing, Zumba, Wolontariat młodzieży, grupa taneczna fireshow, Straż Obywatelska, Klub czytelnika „Literatka”, koło Montessori, grupa dziennikarska. -J
 1. Szeroka oferta spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców -J
 2. System powiadamiania SMS-J
 3. Bogata oferta edukacyjna: język angielski, niemiecki, koło czytelnicze, geocasching-J
 4. Funkcjonujący teatr seniora-J
(SŁABOSCI WEWNĘTRZNE)
 1. Brak kanalizacji we wsi -S
 2. Migracja do innych miejscowości-B
 3. Budynek Domu Kultury nie spełnia oczekiwań mieszkańców: mało miejsca na spotkania dla większej ilości mieszkańców, brak zaplecza gospodarczego, brak kuchni, podmokłe piwnice, -S
 4. Słaba estetyka wsi, -S
 5. Niewykorzystane zasoby historyczne -T
 6. Niedostateczne skanalizowanie miejscowości -S
 7. Brak kanalizacji burzowej -J
 8. Brak komunikacji PKS -J
 9. Mało chodników-S
 10. Brak ścieżki rowerowej-S
 11. Słaba wiedzy o pisaniu projektów -B
 12. Nieokreślona marka miejscowości -B
 13. Zdegradowane miejsca burzące estetykę wsi -J

SZANSE
ZAGROŻENIA
(OKAZJE ZEWNETRZNE PŁYNACE Z OTOCZENIA)
(ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z OTOCZENIA)
(CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE)

 1. Dobre połączenie z miastami w Polsce (Zielona Góra, Wrocław, Poznań, Legnica) –J
 2. Blisko do ważnych środków europejskich (200 km do Berlina i Pragi) -J
 3. Blisko sieci autostrad A4, A18 –B
 4. Rozwój strefy ekonomicznej –B
 5. Większe zaangażowanie się w program Odnowy Wsi Dolnośląskiej –J
 6. Możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na działalność wiejską -B

 1. Niedostateczna ilość środków na drogi powiatowe i wojewódzkie –S
 2. Otaczający las, ograniczający rozwój miejscowości -B
 3. Mała ilość funduszy zewnętrznych względem planowanych inwestycji-B 1. Analiza potencjału rozwojowego wsi                                                


                                                                                                             
4. Wizja miejscowości

Wizja hasłowaRuszów- Jagoda i przygoda
Wizja opisowa
Ruszów to malownicza miejscowość położona w sercu Borów Dolnośląskich. Motywem przewodnim wsi są jagody, dzięki którym przedsiębiorczy i kreatywni mieszkańcy stworzyli markę wsi rozpoznawalną w całym kraju, a nawet poza jego granicami. Bogata oferta zajęć i wydarzeń kulturalnych oraz turystycznych przyciąga wielu turystów a także angażuje zintegrowanych mieszkańców. Zdrowa "Jagodowa" kuchnia regionalna wabi amatorów zdrowej żywności, którzy korzystają z tutejszej bazy noclegowej. Wieś jest piękna, zadbana gdyż wszyscy jej mieszkańcy dbają o czyste i ekologiczne otoczenie swoich posesji i miejsc wspólnych, a także są wzorem lokalnego patriotyzmu i życia w tradycji i tolerancji.   Społeczność posiada rozwiniętą i bogato wyposażoną  infrastrukturę społeczną i rekreacyjną, dzięki której Ruszów stał się przyjazną wspólnotą szczęśliwych i otwartych mieszkańców.


5. Program krótkoterminowy odnowy wsi  na okresKluczowy problem

Odpowiedź


Propozycja projektu

(nazwa)
Czy nas stać na realizację?
(tak/nie)
Punktacja
Hierarchia
Organizacyjnie
FinansowoCo nas najbardziej zintegruje?
Kontynuacja organizowanych imprez
Wspólne organizowanie imprez tj. „Jagodowe Lato (lipiec 2017)”, ”Majówka”(maj 2017), „Prezentacje artystyczne Dzieci i Młodzieży”(maj 2017), ogniska, grill, zabawa i śpiew (okres letni 2017)
TAK
NIE
24
II

Na czy nam najbardziej zależy?
Poprawa wyglądu wsi
Remont stanicy
(2017)
TAK
NIE
26
I

Co nam najbardziej przeszkadza?
Zaśmiecone miejsca we wsi
Odrestaurowanie muru przy PKP
(do sierpnia 2017)
TAK
NIE
19
III

Co najbardziej zmieni nasze życie?
Promocja sołectwa
Wykonanie Witaczy na wjazdach do miejscowości (do listopada 2017)
TAK
NIE
12
IV

Co nam przyjdzie najłatwiej?
Promocja, działanie
Wykonanie Logo- maskotki „Jagodowa Pani” oraz  mapy atrakcji turystycznych miejscowości (do czerwca 2017)
TAK
NIE
10
V


6. Plan i program odnowy wsi

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA ………Ruszów……………………………..  NA LATA 2017-2027Cele jakie musimy osiągnąć
Projekty, przedsięwzięcia służące osiągnięciu celów
Termin realizacji
Źródła finansowania
A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO
I . Dbałość o miejsca zabytkowe
1. 1 Renowacja muru cmentarnego
2018
UGiM

1.2 Wykonanie stojaka na narzędzia do utrzymania porządku na cmentarzu
2022
Wypracowane własne środki

  1. Wykonanie ogrzewania sali koncertowej i kaplicy w Kościele Poewangelickim
2020
UGiM, konserwator zabytków
II. Kultywowanie i przekazywanie lokalnej tradycji i historii
2.1 Organizacja spotkań dla mieszkańców (opłatek sołecki, Andrzejki, Tłusty czwartek, Wigilia kresowa
Imprezy cykliczne
MGOK

2.2 Konkurs na logo Ruszowa
2019
Fundusz sołecki

2.3 Wykonanie tablicy informacyjnej
2020
Urząd Marszałkowski, Program Odnowy Wsi

2.4 Budowa 5-ciu witaczy przy wjazdach do miejscowości
2021
Urząd Marszałkowski, Program Odnowy Wsi Fundusz sołecki

2.5 Oznakowanie domów z logo miejscowości i numerem domu
2025
UGiM, Fundusz sołecki

B. STANDARD  ŻYCIA
 1. Polepszenie standardu życia mieszkańców
 1. Skanalizowanie pozostałej części miejscowości
2027
Fundusze unijne

  1. Gazyfikacja miejscowości
2027
Fundusze unijne, budżet gminy
 1. Dostosowanie miejsc pochówku do potrzeb mieszkańców
 1. Powiększenie obszaru cmentarza i wyznaczenie miejsc kalumbarium
2025
UGiM
 1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej
 1. Budowa Sali widowiskowej i sali sportowej
2027
Fundusze unijne

  1. Budowa placu zabaw przy Domu Kultury i przy ulicy Brzozowej
2022
Fundusze unijne

Naprawa płotu przy PKP oraz nasadzenie żywopłotu wzdłuż płotu
2019
Wypracowane własne środki

               Meriolacja miejscowości
2020
Zarząd Spółki Wodnej

Budowa pomieszczenia  gospodarczego, muszli koncertowej, podświetlenie fontanny w parku w parku
2022
Fundusze unijne, budżet gminy
C. JAKOŚĆ  ŻYCIA
 1. Poprawa bezpieczeństwa
 1. Budowa chodnika przy ulicy Żagańskiej, II AWP, Ratuszowej, Świerczewskiego, Zgorzeleckiej, Łużyckiej
2022
UGiM

  1. Doświetlenie ulic Batorego, Plater, Bolesławieckiej, Krótkiej, Kantowicza, Nadrzecznej
2023
Fundusze unijne
 1. Zwiększenie integracji miejscowości
 1. Organizacja imprez integracyjnych m.in. Prezentacja Artystyczne Dzieci Młodzieży, Majówka, Jagodowe Lato, Dzień Dziecka, Andrzejki
2017-2027
Wypracowane własne środki
 1. Poprawa jakości form aktywnego spędzania wolnego czasu
 1. Organizacja rajdów rowerowych
 2. Organizacja zawodów konnych
2017-2027
Urząd Marszałkowski
UGiM
 1. Zwiększenie oferty edukacyjnej miejscowości
 1. Budowa pieca chlebowego, grila, suszarni do grzybów i owoców
2019
Fundusz sołecki
Program odnowy wsi

              5.4.  Zorganizowanie warsztatów wykonania „Jagodowej Maskotki”
2017
Wypracowane własne środki

             5.2  Nasadzanie ozdobnych roślin, wiosenne coroczne porządki
2017-2027
Wypracowane własne środki
D. BYT
 1. Tworzenie oferty wsi
 1. Coroczna organizacja „jagodowego Lata”
2017-2027
Wypracowane własne środki, UGiM
 1. Pozyskanie dodatkowych źródeł dla sołectwa
 1. Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na STANICY
2017-2020
Fundusze unijne, Program Odnowy Wsi


 1. Fotografie

1 komentarz:

 1. Czy obecny ksiądz jest autorytetem???? Bzdura. I to w dodatku na pierwszym miejscu. Chyba, że chodzi o ks. Śp. Jerzego. Koło Gospodyń formalnie nie istnieje. Można sprawdzić w gminie. Zespół Adele nie istnieje !!!Kiedy ostatni raz występował??? Zróbcie aktualizację

  OdpowiedzUsuń