środa, 12 kwietnia 2017

VII Rowerowy Rajd Pamięci do Toporowa

kliknij, aby powiększyć
mapkę
Opracował: Krzysztof Polewski
Informacja dla grupy z Ruszowa
Edward Remiszewski
Jak co roku w połowie kwietnia rowerzyści z Ruszowa i wielu innych miejscowości jadą do Toporowa, aby oddać hołd żołnierzom II Armii WP poległym podczas operacji forsowania Nysy Łużyckiej. W tym roku wyruszamy 22 kwietnia. Wszystkie  grupy rowerowe zamierzają dotrzeć nad Nysę Łużycką około godziny 13:00Zespół ruszowski startuje
spod Domu Kultury w Ruszowie o 10:30.
Peletony z Ruszowa, Węglińca, Lubania, Gozdnicy i Iłowej
zbierają się w Polanie  (zlot gwiaździsty) o godzinie 11:30, aby wspólnie dojechać leśnymi duktami do Prędocic. Po dotarciu na miejsce walk żołnierzy II Armii WP, nastąpi  złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na żołnierskim pomniku.
Przewidywane jest również wspólne ognisko oraz zwiedzanie okolicy.
Planowany powrót do Ruszowa około 17:00. Cala trasa liczy około 45 km.

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

VII Rowerowy Rajd Pamięci 
Toporów 1945-2017
w dniu 22.04.2016r”
Wycieczka organizowana jest przez:
Ogólnopolską Grupę Rajdową „Stary Węgliniec” działającą przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Węglinieckiej. 
z okazji uczczenia 72 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej. 
Celem rajdu jest  złożenie hołdu bohaterom II Armii Wojska Polskiego biorącym udział w bitwie.
Wycieczka rowerowa organizowana jest w formie rajdu gwiaździstego tj. rowerzyści mogą wyruszyć z dowolnego miejsca bądź też wyruszyć w formie zorganizowanej z Parku Miejskiego w Węglińcu. 
Punktem wspólnym wszystkich rowerzystów jest  wiata w miejscowości Polana skąd o godz. 11,30.  Wszyscy rowerzyści dojadą do Toporowa o godz. 13,00 planowane jest złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych. 
Udział w wycieczce rowerowej mogą wziąć wszyscy, którzy mają ukończone 18 lat. Młodsi muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów. Jeżeli mają, nie mniej niż 15 lat mogą jechać bez opiekunów, ale za ich pisemną zgodą. Dzieci poniżej 15 lat mogą jechać na wycieczkę wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
Wycieczka rozpoczyna się i kończy w Parku Miejskim w Węglińcu ul. Plac Wolności 1 
Rozpoczęcie wycieczki w miejscu startu o godz. 9,00 zakończenie ok. godz. 18,00 w tym samym miejscu.
Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce dokonuje się bezpośrednio przed wycieczką wpisując się na listę obecności przedstawioną przez Organizatora, dzieci powyżej lat 15 powinny w momencie zgłoszenia posiadać pisemną zgodę rodziców (załącznik do regulaminu)
Trasa Wycieczki liczy około 52km  przebiega przez miejscowości Węgliniec,  Stary Węgliniec, Piaseczno, Jagodzin, Polanę, Toporów-Pręgocice, Bielawę Dolną, Stary Węgliniec poruszamy się głównie drogami szutrowymi leśnymi i asfaltowymi w mało trudnym terenie. Podczas wycieczki w miejscowości Jagodzin będzie możliwość zobaczenia pojazdów biorących udział w III Rajdzie pojazdów historycznych Łużyce 1945 odwiedzimy  , pomnik poległych w Toporowie gdzie minutą ciszy uczcimy pamięć poległych, zwiedzimy kolorową miejscowość Bielawa Dolna.
Podczas rajdu obowiązują zasady poruszania się grupy po drogach publicznych zgodnie z kodeksem ruchu drogowego – jedziemy „gęsiego” w małych 10-15 osobowych grupkach, potem przerwa ok.100 metrów itd.
Organizator przewiduje ognisko przy pomniku w Toporowie.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek rajdowy.
Na wycieczkę przyjeżdżamy sprawnymi rowerami, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe – klucze, dętki, łatki. Każdy liczy pod tym względem na siebie. Grupa solidarnie pomaga w naprawie.
Należy posiadać ubranie: stosowne do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, kaski, buty itp. 
Każdy uczestnik zabiera w własnym zakresie prowiant, napoje itp.
Awaria roweru musi być zgłoszona kierownikowi wycieczki.
Uczestnik wycieczki nie może samowolnie z niej zrezygnować bez porozumienia z kierownikiem wycieczki.
Tempo jazdy dyktują najsłabsi.
Uczestnik zobowiązuję się 
- podczas postoju szanować przyrodę i pracę człowieka oraz przestrzegać zasad przeciwpożarowych dotyczących przebywania na terenach leśnych.
-  zachowywać się stosownie w miejscach publicznych, 
- nie spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy lub życiu.
17. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: dowód osobisty, legitymację szkolą, kartę rowerową itp.
18. Podpisanie listy obecności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na respektowanie niniejszego regulaminu.
 19. Każdy uczestnik wycieczki powinien być indywidualnie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
20. Na wycieczkę uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność. 
21. Wszelkie szkody poniesione przez uczestników pokrywają oni sami.
22. Regulamin wycieczki do wglądu u organizatora.
23. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Organizator : Ogólnopolska Grupa Rajdowa „Stary Węgliniec”
Przewodnik : Krzysztof Polewski
www.guparajdowa.pl
Krzysztof_Polewski@poczta.fm
Tel. 692 514 310Załączniki 
Zgoda rodziców-opiekunów w przypadku uczestników mających nie mniej niż 15 lat.

Zgoda na wzięcie udziału w WYCIECZCE ROWEROWEJ

VII Rowerowy Rajd Pamięci Toporów 2017

w dniu 22.04.2017r”

Wyrażamy zgodę, aby nasz syn /córka/

................................................................

( imię i nazwisko dziecka)

urodzony(a) dnia..............................................................

uczestniczył (a) w wycieczce rowerowej:

która odbędzie się w dniu …………………………………….r.

Jednocześnie informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki określone w

regulaminie wycieczki

czytelny podpis rodziców

/ prawnych opiekunów/

............................................


Tel. Kontaktowy ……………………………………………

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza