czwartek, 19 lipca 2018

Kiedy rozpocznie się budowa DINO w Ruszowie?

Mirosław Koza - sołtys
Z związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie rozpoczęcia budowy marketu DINO w Ruszowie zwróciłem się do  Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.
Otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że właściciel nieruchomości o numerze ewidencyjny 210 złożył wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu publicznego na drogę

gminną . Decyzja w tej sprawie została wydana  27.09. 2017 roku.

O dalsze czynności związane z budową obiektu handlowo- usługowego w Ruszowie (uzgodnienia i pozwolenia) właściciel nieruchomości jest zobowiązany zwrócić się do Starostwa Powiatowego.

Aby poinformować mieszkańców Ruszowa na jakim etapie jest postęp czynności administracyjnych związanych z planowaną inwestycją, zwrócę się  prośbą do Starosty Powiatowego w Zgorzelcu o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza