piątek, 18 grudnia 2015

Teraz my, Rada Seniorów

Autor Jadwiga Kuternozińska
Kto to obradował w środę w Ruszowie?  To Gminna Rada Seniorów naradzała się nad powołaniem Stowarzyszenia "Seniorzy Gminy Węgliniec". Na spotkaniu uchwalono Statut Stowarzyszenia i wybrano  władze Stowarzyszenia. Władze powstającego Stowarzyszenia zostały zobowiązane do zarejestrowania organizacji w Sądzie Gospodarczym Wrocław Fabryczna. Główne cele działania Stowarzyszenia ujęte są w 14 punktach. Przede wszystkim jest to integracja środowiska seniorów,
ochrona i profilaktyka zdrowia, podnoszenie jakości życia. Mówi się w pierwszej kolejności o stworzeniu pracowni rehabilitacyjnej na terenie gminy Węgliniec. 
Do władz powstającego Stowarzyszenia wybrano:
prezes        - Mirosław Matuszewski
v-ce prezes - Mirosław Koza
sekretarz   -  Marcin Papla
skarbnik    -  Maria Mieniek
oraz 3 członków.
Powołano Komisję Rewizyjną na czele której stanęła Daniela Tomaszewska z Zielonki.
W spotkaniu  uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Błauciak i burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk. 
Zobowiązano prezesa i v-ce prezesa do przeprowadzenia rozmów w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy.
Rada Seniorów skupia 30 członków z terenu gminy Węgliniec. Są to osoby prywatne wyłaniane na zebraniach wiejskich oraz desygnowane przez organizacje działające na terenie gminy Węgliniec.
Przed zebraniem wszyscy mieli okazję obejrzeć przedstawienie mikołajkowe, a po spotkaniu zostali poczęstowani przysmakiem Ruszowa, czyli pierogami. 
Zdjęcie to zostało skopiowane ze strony www.wegliniec.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz