wtorek, 19 stycznia 2016

Odnalezione kartki historii

Pan
Paweł Obolewicz- właściciel albumu,
żołnierz 85 pp . Zdjęcie pochodzi
z 1920 roku
Opracowanie: Edward Remiszewski
Na strychu domu przy ulicy Ratuszowej w Ruszowie odnaleziono album ze zdjęciami na których zostały uwiecznione epizody z codziennej służby żołnierskiej  oraz odświętne chwile 85pp (85 Pułk Strzelców Wileńskich). Wszystkie zdjęcia i karty pocztowe są autentyczne. Niektóre z nich mają blisko sto lat. Większość pochodzi z 1929 roku, są wśród nich wcześniejsze z 1920. Widokówka z 1935 roku to jedna  z "cegiełek" ze sprzedaży których budowano Kopiec Piłsudskiego w Krakowie. Większość z nich to karty pułkowe, które żołnierze wysyłali z wojska do swoich rodzin. Proszę zwrócić uwagę na jak jakość fotografii, a zwłaszcza na  ich staranną kompozycję. Podziwu godne  jest  również piękne żołnierskie
pismo. To nie to, co dziwniejsze bazgroły- dawniej uczono kaligrafii.

W okresie międzywojennym 85 pp  stacjonował w Nowej Wilejce pod Wilnem, wchodząc w skład 19 Dywizji Piechoty. Święto pułku obchodzono 15 sierpnia w rocznicę dwudniowych walk pułku pod Radzyminem będących częścią bitwy warszawskiej.


Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 85 pułk piechoty zaliczony został do typu III pułków piechoty o stanach zbliżonych do wojennych. Na czas wojny przewidywany był do działań osłonowych. Corocznie otrzymywał około 1010 rekrutów. Jego obsadę stanowiło 68 oficerów i 2200 podoficerów i żołnierzy.  Jednym z podoficerów był Pan Obolewicz

4 komentarze: