niedziela, 20 marca 2016

Bajkoterapia, rytmika, karate i wiele innych zajęć oferuje przedszkole

Oferta Niepublicznego Przedszkola
 w Ruszowie Akademia Wesołego Odkrywcy
ul. Ratuszowa 2, 59-950 Ruszów
na rok 2016/2017

Przedszkole pracuje cały rok !
Czas pracy przedszkola: od godz. 7.00 do godz. 16.00
(istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy przedszkola)


Proponujemy pakiet zajęć, za które rodzice nie będą ponosili żadnych dodatkowych kosztów:

-zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w każdej z grup przedszkolnych,
-terapia logopedyczna dla dzieci, u których występuje zakłócony proces porozumiewania się,
-zajęcia z psychologiem ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych dzieci, funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z niepowodzeniami, zachowania asertywne,
- zajęcia warsztatowe skierowane do rodziców,
-zajęcia z religii (warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest deklaracja rodziców).

Pakiet pozostałych działań związanych z funkcjonowaniem przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 (nieodpłatnych dla rodziców):

-bajkoterapia polegająca na czytaniu bajek - celem jej jest rozwijanie wyobraźni dzieci, wnioskowania i analiza poznawanych treści, a także promowanie czytelnictwa,
-spotkania z przedstawicielami różnych zawodów - umożliwią dzieciom poznanie w niekonwencjonalny i bezpośredni sposób specyfiki pracy poszczególnych grup zawodowych,
-udział dzieci w tematycznych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych,
-organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - zależy nam na tym, aby dzieci wiedziały jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, jak zachować się, gdy znajdą się w niebezpieczeństwie, jak wezwać pomoc.

Oferta zajęć związana z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat

W roku szkolnym 2016/2017 jesteśmy w stanie zorganizować różnorodne zajęcia dla dzieci wynikające z ich potrzeb i Państwa oczekiwań. Na Państwa życzenie możemy dla dzieci zorganizować:
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia karate,
    Działalność dodatkowa przedszkola w roku szkolnym 2016/2017
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom możemy również organizować:
-kinderbale czyli imprezy urodzinowe naszych dzieci organizowane w czasie pracy przedszkola.Zasady i harmonogram rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 21. 03. 2016 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 11. 04. 2016 r.
Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wiek:u: od 2,5 do 6 lat.
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”.
Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola należy składać u p. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Ruszowie Akademia Wesołego Odkrywcy, ul. Ratuszowa 2, 59-950 Ruszów.


Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2016/2017 odbywa się w następujący sposób:
1) w okresie od 21 marca do 11 kwietnia 2016 r. – przyjmowanie wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka”,
2) w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia rekrutacji, wywieszenie w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola.


Zasady naliczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu
    Podstawę naliczenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu stanowić będą deklarowane w karcie zgłoszenia dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:
- od godziny 7.00 do godziny 13.00nieodpłatny pobyt dziecka w przedszkolu (6 godz.),
- od godziny 13.00 do godziny 14.00 – 2 zł
- od godziny 14.00 do godziny 15.00 – 1,50 zł
- od godziny 15.00 do godziny 16.00 - 1 zł
Drugie i kolejne dziecko nieodpłatny pobyt w przedszkolu – dotyczy rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz