poniedziałek, 7 marca 2016

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w OSP Ruszów

J. Droś – OSP Ruszów i J. Wilk - foto
Prezentacja: Zebranie OSP (kliknij)
W dniu 06 marca 2016 r. w świetlicy strażackiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie. Strażacy podsumowali rok 2015 oraz pięcioletnią kadencję ustępującego zarządu. Ruszowscy strażacy w roku 2015 brali udział w 96 działaniach ratowniczo – gaśniczych (33 pożary, 61 miejscowe zagrożenia, 2 alarmy fałszywe).  W obradach
uczestniczył Burmistrz GiM Węgliniec –  Stanisław Mikołajczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej i jednocześnie Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu – Waldemar Błauciak , Naczelnik Wydziału    KP PSP w Zgorzelcu – st. kpt. Adam Wiliński. Aktualnie w jednostce przeszkolonych i uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jest 34 osoby. Strażacy oprócz wyszkolenia podstawowego (34) posiadają specjalistyczne szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego (22), wodnego i powodziowego (12), udzielania kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej (17), operatorów i konserwacji sprzętu (10), obsługi lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (17), dowódcy (14). Przy jednostce utworzona jest chłopięco – dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszająca aktualnie 20 młodych adeptów pożarnictwa. W roku 2015 wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń w remizie systemem gospodarczym przy znaczny wsparciu strażaków.  W minionym roku wyposażenie ruszowskich strażaków wzbogaciło się min. o sprzęt do rat. drogowego (2 hydrauliczne rozpieracze kolumnowe, adaptory z łańcuchami do rozpieracza ramieniowego, wspornik progowy i 2 przedłużki – wartość 20,0 tys.), nowoczesną prądownicę wodno – pianową, pasy bojowe z zatrzaśnikiem (6), hełmy dla MDP (12), noże ratownicze (4), kołowrót z liną ratowniczą, butle kompozytowe do aparatów powietrznych (2), mostki przejazdowe (2)  wyposażenie  garażu tj. odkurzacz przemysłowy, regały na sprzęt i stół warsztatowy jak również do świetlicy zakupiono nowy telewizor. Dwa samochody pożarnicze tj. MAN i Toyota poddane były specjalistycznym przeglądom w autoryzowanych serwisach. Środki finansowe na działalność OSP pochodzą głównie z dotacji samorządu tj. UGiM w Węlińcu oraz Związku ZOSP RP. KG PSP w ramach KSRG oraz darowizn miejscowych sponsorów (głównie Nadleśnictw Ruszów, Pieńsk i Węgliniec). Podczas obrad strażacy udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrali nowy zarząd oraz komisję rewizyjną. Nowy skład zarządu przedstawia się następująco: Prezes – Janusz Droś, Naczelnik – Maciej Wilgan, Wiceprezes – Rafał Mesjasz, Skarbnik – Józef Mesjasz oraz członkowie zarządu – Aneta Dobrzańska, Paweł Brac i Janusz Wilk, (skład zarządu nie uległ zmianie, powiększono o 1 osobę tj. o A. Dobrzańską która opiekuje się MDP). Natomiast komisja rewizyjna to: Przewodniczący – Mariusz Mól, Sekretarz – Sebastian Kurzawa, członek komisji – Rafał Baut.
Obrady zakończyły się w przyjacielskiej atmosferze przy wspólnej kolacji przygotowanej przez samych strażaków.


1 komentarz:

  1. Bardzo dobrze, trzeba inwestować w straż, bo to oni ratują później nas z opresji i ratują nas, nie raz od śmierci, a bez sprzętu, pasów bojowych z zatrzaśnikiem, hełmów i szkoleń to tak raczej ciężko.

    OdpowiedzUsuń