wtorek, 8 marca 2016

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu

Obwieszczenie
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu zawiadamia, że w dniu 10 marca (czwartek) 2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Węgliniec przy ul. Sikorskiego 3, odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sprawozdanie Zarządu z wykonania zadań rzeczowo – finansowych GSW w Węglińcu za 2015 rok.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu GSW w Węglińcu za rok 2015.
  5. Przedstawienie planu robót i budżetu na 2016 rok.
  6. Dyskusja i wnioski.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Zakończenie obrad.

Źródło: Obwieszczenie Dyrektora Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza