piątek, 21 lutego 2014

Konsultacje społeczne rozkładu jazdy

Źródło: www.wegliniec24.pl

Jeszcze tylko przez 3 dni (do 23 lutego) można nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładzie jazdy pociągów.
Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach lub korekt tras pociągów od 17 do 23 lutego 2014 r. Z uwagi na powszechny dostęp do internetu i możliwości technologiczne, zdecydowaliśmy o przesyłaniu zgłoszeń przy pomocy formularza online, który z pewnością ułatwi składanie wniosków do rozkładu. Z tego względu nie będzie już potrzebny Państwa adres pocztowy - prosimy jedynie o podanie miejscowości zamieszkania.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu;
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK, interREGIO i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Nieruchomości);
  • dotyczące relacji połączeń do miast w województwach ościennych, dalszych niż prowadzące do pierwszej stacji węzłowej.

Informujemy, że na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby ilość środków finansowych w dyspozycji UMWD, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury, jej stan i możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych oraz poziomu rozwoju cywilizacyjnego.
Pragniemy również dodać, że z uwagi na procedury związane z przygotowaniem rozkładu jazdy czas oczekiwania na odpowiedź może przekraczać zwyczajowy, dwutygodniowy termin. Zapewniamy jednak, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie przesłana do Państwa mailem.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz